ΠΑΡΝΗΘΑ

Πεζοπορικός Κλίμακα 1:25.000 2017 Έκδοση Τυπωμένος σε Polyart

Οταν πρωτοεκδόθηκε ο χάρτης Πάρνηθας, ο πρώτος τίτλος της TERRAIN στη σειρά χαρτών βουνών, έθεσε νέες προδιαγραφές ποιότητας στην κατηγορία. Το 100% των στοιχείων που αποτυπώθηκαν στο χάρτη συλλέχτηκαν με χαρτογραφική εργασία στο πεδίο, και όχι απλά με ψηφιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών, προδιαγραφή ζωτικής σημασίας για έναν χάρτη ορεινής περιοχής.

Ο χάρτης Πάρνηθας της TERRAIN ήταν ο πρώτος και παραμένει ο μόνος που:

Αποτυπώνει όλα τα μονοπάτια με τις χιλιομετρικές αποστάσεις από διασταύρωση σε διασταύρωση. Σε σχέση με άλλους πεζοπορικούς χάρτες αποτυπώνει πολύ περισσότερα μονοπάτια (συνολικά 362 χιλιόμετρα!).

Αποτυπώνει όλα τα αναρριχητικά πεδία με τοπογραφικό πολύγωνο, καθώς και τα ονόματά τους και τις προσβάσεις τους.

Σημειώνει την ασφαλισμένη διαδρομή canyoning στο φαράγγι της Γκούρας, και δίνει αναλυτικές περιγραφές γι’ αυτήν στην πίσω όψη του χάρτη, οριοθετεί τις περιοχές προπόνησης motocross, υπογραμμίζει με ειδικό σύμβολο τις πιο όμορφες και γραφικές διαδρομές στο βουνό.

Παρουσιάζει στην πίσω όψη αναλυτικές οδηγίες για 8 από τις ωραιότερες πεζοπορίες στην Πάρνηθα, όλων των επιπέδων δυσκολίας.

Περιλαμβάνει έναν λεπτομερή χάρτη του Κτήματος Τατοΐου στην κλίμακα 1:10.000, στον οποίο σημειώνονται τα 36 σημαντικότερα αξιοθέατα καθώς και όλα τα μονοπάτια που διασχίζουν το κτήμα.