ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΗΛΙΟ

Πεζοπορικός Κλίμακα 1:25.000 2021 Έκδοση Τυπωμένος σε Polyart

Αυτός είναι ο best seller πεζοπορικός χάρτης για το κεντρικό Πήλιο! Το 100% των στοιχείων που αποτυπώνονται στο χάρτη συλλέχτηκαν με χαρτογραφική εργασία στο πεδίο, και όχι απλά με ψηφιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών, προδιαγραφή ζωτικής σημασίας για έναν χάρτη ορεινής περιοχής.

Ο χάρτης Κεντρικού Πηλίου της TERRAIN ήταν ο πρώτος και παραμένει ο μόνος που:

Αποτυπώνει όλα τα μονοπάτια με χιλιομετρικές αποστάσεις από διασταύρωση σε διασταύρωση. Σε σχέση με άλλους πεζοπορικούς χάρτες αποτυπώνει πολύ περισσότερα μονοπάτια (συνολικά 260 χιλιόμετρα!).

Με χρωματική σκίαση και με πινακίδιο αρίθμησης, σημειώνονται στον χάρτη 31 προτεινόμενες πεζοπορικές διαδρομές εξαιρετικής ομορφιάς, σε όλη την έκταση του κεντρικού Πηλίου. Για κάθε μία από αυτές τις πεζοπορικές διαδρομές, στην πίσω όψη του χάρτη υπάρχουν πίνακες με το υψομετρικό προφίλ τους, συνολικό μήκος, συνολική ανάβαση, συνολική κατάβαση, και χρόνος πορείας.

Αποτυπώνει όλα τα αναρριχητικά πεδία με τοπογραφικό πολύγωνο, καθώς και τις προσβάσεις τους.

Αποτυπώνει όλες τις ασφαλισμένες διαδρομές canyoning στα φαράγγια του κεντρικού Πηλίου, και δίνει πληροφορίες για αυτά σε ειδικό κεφάλαιο στην πίσω όψη του χάρτη.

Στην πίσω όψη του χάρτη περιλαμβάνεται επίσης ένας λεπτομερής χάρτης της πόλης του Βόλου στην κλίμακα 1:6.000, καθώς και ένας λεπτομερής πεζοπορικός χάρτης της περιοχής γύρω από την Τσαγκαράδα, στην κλίμακα 1:15.000.