ΣΕΡΙΦΟΣ

Πεζοπορικός Κλίμακα 1:25.000 2023 Έκδοση Τυπωμένος σε Polyart

Η 3η έκδοση του πεζοπορικού χάρτη Σερίφου είναι πλήρως επανασχεδιασμένη, εμπλουτισμένη με νέες πληροφορίες που συλλέχθηκαν αποκλειστικά στο πεδίο, και επικαιροποιημένη σε όλη την έκταση του νησιού.

Είναι ο μόνος πεζοπορικός χάρτης της Σερίφου που αποτυπώνει όλα τα μονοπάτια του νησιού (συνολικά 100 χλμ!) με χιλιομετρήσεις ακριβείας από διασταύρωση σε διασταύρωση. Με χρωματική σκίαση και με την επίσημη αρίθμησή τους σημειώνονται στο χάρτη οι 8 σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές της Σερίφου. Δυστυχώς η σηματοδότηση αυτών των διαδρομών είναι ανεπαρκής και προβληματική, σε πολλά σημεία έχει καταστραφεί χωρίς να έχει αποκατασταθεί, και στα περισσότερα σημεία δεν έχει γίνει καθαρισμός της βλάστησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατά τόπους μικρές ή μεγάλες δυσκολίες. Ο πεζοπορικός χάρτης Σερίφου της TERRAIN ωστόσο, θα σας βοηθήσει να τις ακολουθήσετε χωρίς να χαθείτε, όχι μόνο με την ακριβή χαρτογραφική αποτύπωσή τους, αλλά και με αναλυτικές οδηγίες στην πίσω όψη του χάρτη που περιλαμβάνουν υψομετρικό προφίλ (μηκοτομή) και πίνακα πληροφοριών (συνολικό μήκος, χρόνος πορείας και βαθμός δυσκολίας) για κάθε διαδρομή.

Εκτός από το κεφάλαιο της πεζοπορίας, στην πίσω όψη του χάρτη υπάρχει και ένα κεφάλαιο που παρουσιάζει τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.