ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)

Πεζοπορικός Κλίμακα 1:25.000 2018 Έκδοση Τυπωμένος σε Polyart

Η 2η έκδοση του πεζοπορικού χάρτη Τζιάς είναι πλήρως επανασχεδιασμένη, εμπλουτισμένη με νέες πληροφορίες που συλλέχτηκαν αποκλειστικά στο πεδίο, και επικαιροποιημένη σε όλη την έκταση του νησιού.

Είναι ο μόνος πεζοπορικός χάρτης της Τζιάς που αποτυπώνει όλα τα μονοπάτια του νησιού, με χιλιομετρήσεις ακριβείας από διασταύρωση σε διασταύρωση. Με χρωματική σκίαση και με την επίσημη αρίθμησή τους σημειώνονται στο χάρτη οι 14 σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές της Τζιάς.

Στην πίσω όψη του χάρτη περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για όλες τις σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές, με σχεδιάγραμμα υψομετρικού προφίλ (μηκοτομή) και πίνακα πληροφοριών (μήκος διαδρομής, χρόνος πορείας, συνολική ανάβαση, συνολική κατάβαση) για κάθε διαδρομή. Περιλαμβάνεται επίσης ένα συνοπτικό κεφάλαιο για τη γεωγραφία, το φυσικό περιβάλλον και τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.