ΠΑΡΟΣ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Πεζοπορικός Κλίμακα 1:40.000 2018 Έκδοση Τυπωμένος σε Polyart

Η 2η έκδοση του χάρτη Πάρου / Αντιπάρου είναι πλήρως επανασχεδιασμένη, εμπλουτισμένη με νέες πληροφορίες που συλλέχτηκαν αποκλειστικά στο πεδίο, και επικαιροποιημένη σε όλη την έκταση των δύο νησιών.

Αποτυπώνει το νέο αεροδρόμιο της Πάρου, καθώς και τις παραλίες με οργανωμένα θαλάσσια σπορ όπως το Kite-surf για το οποίο φημίζεται η Πάρος.

Στον χάρτη περιλαμβάνεται ένα συνοπτικό κεφάλαιο για τα σημαντικότερα αξιοθέατα των δύο νησιών, καθώς και ένας ένθετος λεπτομερής χάρτης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, με σημειωμένες τις 9 σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές που υπάρχουν εκεί.